Sverige

Nätverken för europaforskning inom ekonomi, juridik och statsvetenskap

Sieps forskare och utredare deltar i aktiviteter som anordnas av de tre nationella nätverken för europaforskning; Nätverket för europarättsforskning (NEF), Nätverket för europaforskning i statskunskap (SNES) och Nätverket för europaforskning i ekonomi (SNEE). Målsättningen med nätverken är att upprätta ett forum där forskare ges möjlighet att binda samman svensk universitetsforskning med fokus på europeiska frågeställningar, träffas, diskutera och utveckla ny forskning. Nätverken arrangerar konferenser, seminarier samt erbjuder forskare möjlighet att publicera i både nationella och internationella sammanhang. Årligen ger de tre nätverken tillsammans ut en antologi på svenska med aktuell europaforskning, årsboken Europaperspektiv.

Europaforum Hässleholm

Europaforum Hässleholm är en mötesplats där centrala frågor diskuteras utifrån ett europeiskt perspektiv. Sedan 2003 har Europaforum Hässleholm utvecklats från en halvdagsföreläsning till Sveriges största arena för aktuella europafrågor. Arrangemanget tar upp ekonomiska, vetenskapliga och samhälleliga frågor och präglas av en bred uppslutning från lokala, nationella och internationella aktörer. Sieps har sedan 2003 medverkat som partner och har, enligt tradition, ett halvdagsseminarium där en ny forskningsrapport eller ett aktuellt ämne analyseras och debatteras. 2009 samarbetade Sieps med SNS Demokratiråd som presenterade sin rapport Europa efter utvidgningen. Några av de medverkande var Stefan Fülle, Europaminister, Tjeckien och Olli Rehn, kommissionär med ansvar för utvidgningen.