Reinventing Cohesion: The Future of European Structural Policy (2003:17)

Författare: 

Denna studie ifrågasätter tre centrala antaganden som ligger bakom EU: s strukturpolitik och hävdar att de regionala skillnaderna i EU-15 är mycket mindre än de normalt uppges vara, att de strukturpolitiska åtgärderna har en mycket begränsad påverkan på konvergens, och att konvergens har en mycket begränsad inverkan på sammanhållningen.

Tre alternativ till den nuvarande politiska ramen förtjänar allvarlig diskussion. En är åternationalisering. Ett andra alternativ är omfördelning inom EU: s budget till förmån för närvarande underfinansierad politikområden, t.ex. inre säkerhet, forskning, risk övervakning och yttre förbindelser. Ett tredje alternativ är en radikal reform av strukturpolitiken och förkasta det mellanliggande målet konvergens med en starkare betoning av det yttersta målet för sammanhållningen. Enligt denna formel skulle stöd ha en gränsöverskridande dimension.

RApporten presenterades vid seminariet The Structural Policy och ingår i forskningsprojektet EU Regional Policy.

icon 2003:17 Reinventing Cohesion: The Future of European Structural Policy (301.37 kB)