Inspelning från seminariet ”Solidarisk asylpolitik i EU – mer än tomma ord?”

Den 1 december arrangerade Sieps – i samarbete med EU-kommissionen i Sverige – ett seminarium om EU:s hantering av flyktingkrisen.

Krisen har satt EU:s förmåga att enas kring en gemensam lösning på svåra prov och det finns betydande skiljelinjer mellan medlemsländerna inte minst vad gäller viljan att ta emot asylsökande.

Se seminariet i efterhand.