Nya ledamöter i Sieps insynråd

Regeringen har utsett Lars Calmfors och Thomas Persson till nya ledamöter i Sieps insynsråd. Lars Calmfors är professor i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet. Thomas Persson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. De efterträder Per Molander, generaldirektör vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), och Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Övriga ledamöter i Sieps insynsråd är: Per Cramér, professor i internationell rätt vid Göteborgs universitet, Ylva Nilsson, journalist, Ewa Rabinowicz, professor i jordbruksekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Maria Strömvik, filosofie doktor i statsvetenskap vid Lunds universitet.