Riksdagen och subsidiaritet: konferens, debatt och beslut

Den 21 januari hölls i riksdagen en konferens om de nationella parlamentens subsidiaritetsprövning. Konferensen arrangerades av Uppsala Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa (Uppsala universitet) och Sieps i samarbete med riksdagen.

Samma dag debatterade och godkände riksdagen Konstitutionsutskottets betänkande ”Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen”.

Vid konferensen presenterades bl.a. två analyser som nu finns publicerade på Sieps webbplats (2014:8epa respektive 2014:9epa). Riksdagsdebatten och betänkandet går att ta del av via nedanstående länkar.

Se konferensen i efterhand här

Se riksdagsdebatten här

Riksdagens beslut och KU:s betänkande