Seminarium i Bryssel: EU:s yttre åtgärder efter Lissabonfördraget

Den 2 juni arrangerar Sieps – i samarbete med Centre for European Policy Studies (CEPS) – ett seminarium i Bryssel om EU:s utrikespolitiska kapacitet. Medverkar gör bl.a. Christophe Hillion, professor och forskare i juridik, och Sieps direktör Eva Sjögren. Seminariet utgör avslutningen på SIEPS forskningsprojekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.