Seminarium om hållbart jordbruk

Karolina Zurek, forskare i juridik på Sieps, medverkar i seminariet Towards sustainable agriculture? – Valuation of ecosystem services related to food production den 24 oktober på Södertörns högskola. Seminariet arrangeras av Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES) och Institutionen för naturvetenskap, miljö och tekning vid Södertörns högskola. Seminariet hålls på engelska.