Vad skriver de europeiska tankesmedjorna om brexit?

Storbritanniens premiärminister Theresa May har nu aktiverat artikel 50 – den artikel i unionsfördraget som styr utträdesprocessen för ett medlemsland – och förhandlingarna med EU ska nu inledas. I bifogad bilaga finns ett urval av vad såväl Sieps som europeiska tankesmedjor, forskningsinstitut och universitet har skrivit om brexit och dess konsekvenser. Syftet är att erbjuda en genväg till relevanta publikationer i ämnet. Sieps avser att återkomma med publikationssammanställningar också i andra aktuella EU-frågor.