Webb-tv: Konferens i Berlin om asyl- och flyktingpolitik i Europa

Den 26-27 maj 2016 arrangerade Heinrich Böll-stiftelsen i Berlin konferensen “Korsa gränser – asyl- och flyktingpolitik i Europa”. Bland talarna fanns Pernilla Bäckman, utredare i statsvetenskap vid Sieps. Heinrich Böll-stiftelsen står det tyska Gröna partiet nära. Delar av konferensen hölls på engelska och kan ses i efterhand här.

Länk till Heinrich Böll-stiftelsen (engelska/tyska) här.