Insynsråd

Enligt förordningen SFS 2008:748 ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter vid myndigheten. Insynsrådet har till uppgift att ge direktören det stöd som behövs för bedriva verksamheten effektivt och i enlighet med dess mål. Direktören är rådets ordförande.

Sieps insynsråd består av följande ledamöter: 

Lars Calmfors
Professor i internationell ekonomi, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet

Per Cramér
Professor, Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet samt föreståndare för Centrum för europaforskning, CERGU

Ylva Nilsson
Journalist

Thomas Persson
Docent i statsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Ewa Rabinowicz
Professor i jordbruksekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 

Maria Strömvik
Filosofie doktor, Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet

 

  Per Cramér Per Cramér
Lars Calmfors Per Cramér Ylva Nilsson
  Ewa Rabinowicz
Thomas Persson            Ewa Rabinowicz Maria Strömvik