Personal

LEDNING 

Eva Sjögren

 

Direktör

 

08-586 447 01

KANSLIET

Eléonore Dupis Hellström

Katarina Flodén

Tom Hansson

Anna Holmgren

Samord. för HR och forskningsverksamheten

Samord. för ekonomi, budget och EU-utbildningar

Informatör/redaktör

 

08-586 447 02

08-586 447 16

08-586 447 04

08-586 447 03

FORSKARE OCH UTREDARE

Josefin Almer Wulff

Jonas Eriksson

Christophe Hillion

Jakob Lewander

Malin Ljungkvist

Anna Wetter Ryde 

Göran von Sydow

Pernilla Wredenfors 

 

Utredare i juridik

Utredare i nationalekonomi

Forskare i juridik

Utredare i statsvetenskap

Utredare 

Forskare i juridik, utbildningsansvarig

Forskare i statsvetenskap, ställföreträdande direktör

Utredare i statsvetenskap

 

0762-87 92 93

08-586 447 17

08-586 447 11

08-586 447 23

08 586 447 14 

08-586 447 21

08-586 447 19

08-586 447 18