Christophe Hillion

Svenska
Befattning: 
Forskare i juridik
E-post: 
christophe.hillion[a]sieps.se
Telefon: 
08-586 447 11

Christophe Hillion är forskare i juridik. Christophe är projektansvarig för följande projekt på Sieps:

  1. EU:s grannskapspolitik
  2. EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget