Jonas Eriksson

Svenska
Befattning: 
Utredare i nationalekonomi
E-post: 
jonas.eriksson[a]sieps.se
Telefon: 
08-586 447 17

Jonas Eriksson är utredare i nationalekonomi och har framför allt intresserat sig för arbetskraftsinvandring och frågor relaterade till EU:s budget. Jonas är projektansvarig för följande projekt:

  1. EU:s tillväxtstrategi Europa 2020
  2. Interna och externa dimensioner av asyl- och invandring
  3. Styrning, effektivitet och kontroll i EU
  4. En aktör för gemensamma intressen: EU som global maktfaktor
  5. EU och EMU efter den ekonomiska krisen
  6. Hållberhet på EU:s dagordning
  7. EU:s budget