Personuppgifter

Här lämnas information om hur Sieps behandlar personuppgifter som samlas in genom webbplatsen, www.sieps.se.

Registrering av personuppgifter och ändamål med behandlingen
Sieps behandlar dina personuppgifter när du på denna sida anmäler dig som prenumerant på Sieps nyhetsbrev och annan information. Dina uppgifter används då Sieps skickar dig information om kommande seminarier, nyhetsbrev och nya publikationer.

Överföring av personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Personuppgiftsansvarig
Sieps är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen www.sieps.se. Sieps är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor. Sieps finns på Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm och nås på 08 – 586 447 00 alt. info(a)sieps.se. Organisationsnummer: 202100-5331

Offentlighetsprincipen
Sieps är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information
Du har enligt Personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Sieps, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.