Remissvar: EU på hemmaplan, SOU 2016:10

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet ”EU på hemmaplan”...