Europapolitisk Analys

De ekonomiska vinsterna av att vara EU-medlem är i teorin förhållandevis okontroversiella och följer främst av tillgången till unionens inre marknad. Det är emellertid inte lika enkelt att visa empiriskt att man vinner ekonomiskt på medlemskapet. I den här Europapolitiska analysen diskuteras...

Läs mer
Sweden and the Euro: The Neglected Role of EU Membership (2016:15epa)

Enligt EU:s fördrag ska unionens politik för gränskontroll, asyl och invandring styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning. EU har också beslutat att medlemsstaterna ska dela på ansvaret för asylsökande, bland annat att asylsökande från Italien och Grekland ska omfördelas...

Läs mer
The law and practice of solidarity in the Common European Asylum System: Article 80 TFEU and its added value (2016:14epa)
Författare:

EU:s förhållande till Belarus inom ramen för det Östliga partnerskapet är komplext. Landets auktoritära karaktär såväl som dess utrikespolitiska balansgång mellan EU och Euroasiatiska ekonomiska unionen försvårar genomförande av större reformprogram. I den här Europapolitiska analysen tecknar...

Läs mer
The EU and Belarus: seizing the opportunity? (2016:13epa)
Författare:

Den europeiska ekonomins segdragna tillväxtproblem gör det allt viktigare att finna sätt att öka produktiviteten. I den här Europapolitiska analysen undersöker författarna vilka faktorer som driver produktivitet i Europas regioner. Medan regionerna i ‘gamla’ (västra) Europa främst förlitar sig...

Läs mer
Regional Productivity Convergence in Advanced and Emerging European Economies (2016:12epa)