Between a rock and a hard place: the future of EU treaty revisions (2014:2epa)

Författare: 

Den ekonomiska krisen i Europa har väckt nytt liv i frågan om framtida fördragsändringar. Kravet på enhällighet har dock visat sig vara ett hinder för en snabb lösning på de problem krisen har blottlagt. En majoritet av EU:s medlemsländer har därför visat sig beredda att frångå det vanliga tillvägagångssättet och i stället besluta om nödvändiga reformer inom ramen för mellanstatliga avtal. I den här analysen diskuterar Carlos Closa förutsättningarna för framtida fördragsändringar. Med allt annat än perfekta lösningar tillgängliga – och förslagen till alternativ långsökta – kan de nuvarande kraven på fördragsändring tills vidare komma att förbli obesvarade.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.

Carlos Closa är professor i statsvetenskap vid Institute for Public Goods and Policies (IPP), Spanish National Research Council (CSIC), Madrid. Han innehar även en delstidsprofessur vid the Global Governance Programme (GGP) vid European University Institute (EUI) i Florens.