Common Fisheries Policy Reform and Sustainability (2012:6epa)

Författare: 

Sommaren 2011 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till reform av EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP). Förslaget innebär en betydande kursändring i riktning mot hållbar förvaltning.  Det slår fast att bevarande av de marina biologiska resurserna är en grundsten i GFP och för första gången anges också mätbara mål – maximalt hållbart uttag (MHU) – som ska ha nåtts inom en bestämd tid. De instrument EU-kommissionen föreslår för att genomföra politiken är dock inte lika imponerande, något som kastar tvivel över möjligheten att uppnå den förväntade hållbarheten.

Professor Jill Wakefields analys är en kritisk granskning av reformförslaget och placerar det i ett större, miljöpolitiskt sammanhang. Hon föreslår också alternativa – marknadsbaserade – instrument för att förbättra det föreslagna systemet.

Publikationen är den första i en serie som behandlar begreppet hållbarhet inom olika politikområden i EU. Den ingår i forskningsprojektet Hållbarhet på EU:s dagordning.

Jill Wakefield är biträdande professor vid School of Law, Warwick University, Storbritannien.