Ett europeiskt medborgarinitiativ - vad vinner medborgarna? (2013:12epa)

Författare: 

Den 1 april 2012 infördes möjligheten till europeiskt medborgarinitiativ. Det ger EU:s medborgare rätt att föreslå lagstiftning i en fråga där EU har befogenhet, och ett antal förslag finns i dag registrerade på EU-kommissionens särskilda webbplats.

Den här europapolitiska analysen beskriver hur medborgarinitiativet växte fram och hur det är tänkt att fungera. Där ställs också frågan om medborgarna kommer att se det som ett meningsfullt verktyg. Inte minst som det saknas garantier för att förslagen kommer att resultera i lagstiftning.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.

Pernilla Bäckman är utredare i statsvetenskap vid Sieps.