EU alltmer accepterat (2009:4epa)

Författare: 

De senaste mätningarna av opinionen visar att stödet för EU är det största sedan Sverige blev medlem. Det är nu nästan ett majoritetsstöd för EU. Trenden visar att alltfler svenskar omfamnat EU-samarbetet men skillnader mellan olika sociala grupper har bestått. Nu börjar dock även vissa etablerade åsiktsmönster förändras.

Sieps presenterar årligen mätningar av opinionsutvecklingen i samarbetemed SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Unikt för dessa mätningarär att de belyser vilka politikbedömningar som är avgörande för dettilltagande stödet. Mätningarna visar att frågor som rör ekonomi ochsysselsättning men även brottsbekämpning, miljö och social trygghetbidrar till en ökad positiv inställning till EU-medlemskapet.

Analysen ingår i forskningsprojektet Svensk europaopinion och presenterades vid seminariet EU-positiva opinionsvindar.

icon EU allt mer accepterat (2009:4epa) (264.71 kB)

icon SOM 09-3 Åsikter om EU-medlemskapets konsekvenser 1997-2008 (Holmberg) (551.63 kB) 

icon SOM 09-8 Swedish Opinion on Swedish Membership in the EU 1994-2008 (Holmberg) (124.33 kB)