Försvagat opinionsstöd för EU (2012:5epa)

Författare: 

Efter flera års uppgång faller nu det svenska opinionsstödet för EU. I 2011 års mätning från SOM-institutet svarar 46 procent att de i huvudsak är för det svenska EU-medlemskapet. Det är en minskning med hela sju procentenheter jämfört med 2010 års rekordhöga 53 procent. Bakom nedgången återfinns inte minst en oro för den ekonomiska utvecklingen. Ju mer de tillfrågade uppfattar att ekonomin försämras av EU-medlemskapet desto mer negativ inställning har man till medlemskapet. Och krisåret 2011 är det betydligt fler svenskar än 2010 som anser att EU-medlemskapet försämrar svensk ekonomi.

Analysen bygger på de mätningar av opinionsutvecklingen som Sieps årligen publicerar i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Den ingår i forskningsprojektet Svensk europaopinion och presenterades vid seminariet Hur påverkas EU-opinionen av krisen?

Sören Holmberg är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.