Flexicurity - An Answer or a Question? (2007:6epa)

Författare: 

Flexicurity har blivit ett populärt begrepp och förknippas med en modern arbetsmarknadspolitik.

Författaren diskuterar faran med att använda ett sådant vagt koncept som flexicurity och identifierar fyra potentiella problem.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Utvidgningen och den fria arbetskraftsrörligheten.

 

icon 2007:6epa Flexicurity - An Answer or a Question? (83.09 kB)