Groundhog Day in Greece (2015:5epa)

Groundhog Day in Greece (2015:5epa)
Författare: 

I den här analysen hävdar författaren att krisen i Grekland inte är förvånande och att den kan förklaras i såväl makroekonomiska som mikroekonomiska termer: avsaknad av skuldlindring respektive avsaknad av strukturreformer. Bristen på framsteg inom båda områdena beror i sin tur på nationalekonomiska faktorer i Grekland och eurozonen, djupa institutionella brister i Grekland och avsaknad av lämpliga ramverk för ekonomisk styrning inom eurozonen. Oavsett vilken infallsvinkel man använder för att bedöma den grekiska krisen blir dock utfallet dystert.

Publikationen är på engelska och ingår i Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Thorsten Beck är professor i finansiell ekonomi vid Cass Business School, City University London. Han är också verksam som forskare vid Centre for Economic Policy Research (CEPR).