Lissabonfördraget och det irländska problemet (2008:12epa)

Lissabonfördraget och ”det irländska problemet” – en snabbare lösning än väntat?
Lissabonfördraget kan träda i kraft innan 2009 års Europaparlamentsval. Fördraget kan godkännas av det irländska parlamentet och undantag kan ges för de resterande andra ändringar som måste beslutas i en senare folkomröstning.

Ett tungt vägande skäl för denna snabba lösning är att ”det irländska problemet” i huvudsak kan vara avklarat innan den franska regeringens tid som EU-ordförande är över. De två regeringar som sedan står på tur att axla uppgiften som ordförande representerar de enda länder som ännu inte fattat de nödvändiga politiska besluten om Lissabonfördraget: Tjeckien och Sverige.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

 icon 200812epa (350.18 kB)