Low Inflation and Deflation in EU Countries Outside the Euro Area (2015:19epa)

Sjunkande priser på livs­medel och energi är de främsta förklarings­faktorerna till den låga inflationen i flera länder utanför euro­zonen, däri­bland Sverige. Vidare har den låga inflationen i euro­zonen spridit sig till Sverige och till flera andra länder utanför euro­zonen.
I den här publikationen analyserar författarna inflationen i EU-länder som befinner sig utanför euro­zonen. 

Författarna menar att vid ett lång­varigt deflations­tryck bör central­bankerna hålla ögonen på inflations­förväntningar och fortsatt sträva efter sina inflations­mål. Men med styr­räntor på historiskt låga nivåer måste central­banker också ta stor hänsyn till effekterna på den finansiella stabiliteten.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Plamen Iossifov är biträdande förste ekonom vid IMF:s Europaavdelning. Jiři Podpiera är ekonom och verksam vid IMF:s Europaavdelning.