Papperslös, laglös rättslös? Papperslösa migranters rättsliga ställning (2010:8epa)

Föreställningen att papperslösa står utanför lagen är felaktig. Det är en av de slutsatser som redovisas i en ny Europapolitisk analys, med bidrag från sex forskare vid Lunds universitet. Deras forskning visar att lagen i högsta grad är avgörande för de papperslösas situation och att det i vissa fall är just lagen som ser till att de papperslösa står utan rättigheter.

Analysen ingår i forskningsprojektet Interna och externa dimensioner av en gemensam asyl- och invandringspolitik och presenterades vid seminariet Papperslös, laglös, rättslös?

Shannon Alexander är juris doktor (JD) och var verksam vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet, år 2009. Markus Gunneflo är doktorand vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Andreas Inghammar är juris doktor och verksam vid Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet. Gregor Noll är professor vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet och Mats Tjernberg är docent och verksam vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet.