Reform av EU:s marknad för finansiella tjänster - från Lamfalussy till Lissabon (2010:13epa)

Författare: 

Arbetet med en reformering av lagstiftningen på området för finansiella tjänster i EU har pågått sedan slutet av 1990-talet och i denna analys ges en kortfattad historik över reformprocessen. Dessutom diskuteras tillämpningen av artikel 290 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt generellt samt specifikt inom området för finansiella tjänster.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Josefin Almer är utredare i juridik vid Sieps.