Response to Crisis (2012:12epa)

Författare: 

Den senaste finanskrisen visade att de lärdomar som drogs av bankkriserna före andra världskriget till stora delar hade gått förlorad. Den här europapolitiska analysen rekommenderar två reformer för att motverka en ny djup finansiell kris.

För det första bör relevanta aktörer i finanssektorn delvis ersättas med aktier som har så kallad dubbel förpliktelse (double liability), vilket innebär att de får ett ökat ansvar för bankens skulder vid inställda betalningar. Den andra reformen som förespråkas är att ge kontroll över hur stora finansinstitutens tillgodohavanden i centralbanken (kassakrav) ska vara.

Publikationen är på engelska och ingår i Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Axel Leijonhufvud är professor emeritus i nationalekonomi vid UCLA samt vid Trentos universitet, Italien.