Social and Employment Policy in the EU and in the Great Recession (2010:11epa)

Författare: 

Den finansiella och ekonomiska krisen har drabbat sysselsättningen och välfärden på de nya, flexibla arbetsmarknaderna särskilt hårt. Bara genom ett sammanhållet förhållningssätt till integration av marknader och marknadskorrigerande åtgärder, kan man i framtiden förhindra åtgärder som äventyrar den politiska beständigheten i den ekonomiska integrationen, skriver författaren till denna analys.

Analysen ingår i Sieps forskningsprojekt Sociala Europa.

Giuseppe Bertola är professor i nationalekonomi vid Università di Torino i Italien och en av de programansvariga för området arbetsmarknadsekonomi i forskningsnätverket Centre for Economic Policy Research (CEPR).