Spillover or activist leapfrogging? Criminal Competence and the Sensitiveness of the ECJ(2007:2epa)

Författare: 

Analysen behandlar den konstitutionella utvecklingen i EG-domstolens praxis, särskilt när det gäller utvecklingen av EG:s kompetens på det straffrättsliga området.  

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling och presenterades vid seminariet Vem skapar framtidens straffrätt?

icon 2007:2epa Spillover or activist leapfrogging? Criminal Competence and the Sensitiveness of the ECJ (166.25 kB)