Sverige och euron efter brexit (2017:1epa)

Sverige och euron efter brexit (2017:1epa)
Författare: 

Brexit får konsekvenser för förhållandet mellan euro- och icke-euroländer. Risken för att euroländernas positioner konvergerar minskar inte och det kommer sannolikt till stånd ytterligare maktförskjutning från Ekofin till eurogruppen. Även dynamiken i EMU:s långsiktiga institutionella utveckling kan ändras när Storbritannien lämnar unionen. Enligt författaren bör Sverige ta frågan på stort allvar och i möjligaste mån agera så att EU-medlemskapet framledes är fördelaktigt även utan fullvärdigt EMU-medlemskap.

Publikationen är på svenska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen

Joans Eriksson är utredare i nationalekonomi vid Sieps.