The EU and Climate Treaty Negotiations after the Durban Conference (2012:2epa)

Författare: 

EU har hela tiden varit och är alltjämt fast besluten att få till stånd en heltäckande klimatöverenskommelse baserad på FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). I den här analysen diskuteras utfallet av den senaste förhandlingsomgången vid klimatkonferensen i Durban 2011. Diskussionen förs mot bakgrund av Wienkonventionen om traktaträtten och fokuserar på ett antal avgörande frågor. Författaren presenterar ett tänkbart förhandlingsscenario efter Durban-konferensen och skisserar en möjlig väg framåt. 

Publikationen är en del av forskningsprojektet Energi – mot en gemensam (grön) energipolitik.

Katak Malla är forskare i juridik vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).