The First Leadership Test: What to Expect from the Lithuanian Presidency of the EU (2013:13epa)

Den 1 juli 2013 övertog Litauen – för första gången någonsin – det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. I den här publikationen analyseras huvuddragen i förberedelserna och utmaningarna för det litauiska ordförandeskapet. 

Författaren konstaterar att Litauen är ett litet land med begränsade resurser och avsaknad av erfarenhet, men menar att man ändå har de nödvändiga förutsättningarna för ett framgångsrikt ordförandeskap. Författaren pekar dock på att det finns ett antal utmaningar – inte minst inrikespolitiska – som kan komma att utgöra hinder för den ambitionen

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Det roterande ordförandeskapet.

Margarita Šešelgytė är Studies Director vid Institute of International Relations and Political Science, Vilnius universitet.