The Regulatory Cooperation Chapter of the TTIP: Challenges and Opportunities (2015:20epa)

Författare: 

Det trans­atlantiska handels- och investerings­avtalet (TTIP) skiljer sig från flera av EU:s tidigare frihandels­avtal eftersom de mer av­görande handels­hindren som finns mellan EU och USA snarare beror på skillnader i regel­verk än på tullar. Det reglerings­samarbete som diskuteras inom ramen för TTIP syftar till att komma till­rätta med dessa hinder. Ambitionen finns också att skapa ett sorts ”levande avtal” som på sikt ska kunna täcka in nya områden och framtida behov. Inför den kommande elfte förhandlings­omgången presenteras i den här analysen den föreslagna formen för TTIP:s reglerings­kapitel. Författaren belyser även den betydande oro som finns kring konsekvenserna av reglerings­samarbete.

Publikationen är en del av Sieps forsknings­projekt EU som global makt­faktor.

Alberto Alemanno är Jean Monnet-professor i EU-rätt vid l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Paris. Han är även professor vid New York University (NYU) School of Law.