Towards Cruising Speed? Assessing the EU Strategy for the Baltic Sea Region (2013:17epa)

Fyra år har gått sedan EU:s Östersjöstrategi (EUSBSR) antogs. Inför det årliga forum som äger rum i Vilnius i november 2013, presenterar Kristine Kern och Stefan Gänzle i den här publikationen sin analys av hur strategin har utvecklats.

Författarna gör en preliminär bedömning av vad som hittills har åstadkommits och vilka brister som återstår. De undersöker såväl huruvida strategin har bidragit till ett hållbart styrelsesätt i Östersjöregionen som hur den kommer att påverkas av EU:s nya regionalpolitik och den föreslagna långtidsbudgeten för perioden 2014-2020.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Hållbarhet på EU:s dagordning.

 

Kristine Kern är professor vid Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap vid Potsdams universitet och Leibniz-institutet för regional utveckling och strukturplanering (IRS) samt biträdande professor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Stefan Gänzle är biträdande professor vid Institutionen för statsvetenskap och ledarskap vid Universitetet i Agder.