Transatlantic Market Integration, Business and Regulation: Building on the WTO (2015:11epa)

Stora regionala handels­avtal som det trans­atlantiska partner­skapet för handel och investeringar (TTIP) kan få en stor påverkan på världs­handels­systemet. Hur och till vilken grad kan ett sådant avtal generera vinster från handel och minska trans­atlantiska handels­kostnader? Och vad kommer det att innebära för tredje­land? Den här Europa­politiska analysen redogör för några av de senare artiklarna på området och diskuterar hur man inom TTIP kan använda Världs­handels­organisationen (WTO) som förebild för att förbättra såväl transparensen som möjlig­heterna för tredje­länder att väcka talan i frågor om rättsliga hinder.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU som global makt­faktor.

Bernard Hoekman är Director of Global Economics vid Robert Schuman Centre for Advanced Studies (Global Governance Programme) vid European University Institute (EUI). Petros C. Mavroidis är Professor of Global and Regional Economic Law vid EUI.