An Interim Review of the 2011 Hungarian Presidency (2011:1op)

Författare: 

Det ungerska ordförandeskapet har, såsom i princip varje ordförandeskap, haft att hantera en serie ekonomiska och politiska utmaningar. Dessa utmaningar har bland annat rört EU:s svar på den ekonomiska krisen och den arabiska våren. Författaren analyserar även ordförandeskapets arbete på ett antal områden som till exempel energiområdet, Schengen och Donaustrategin men även de inrikespolitiska skeenden som lett till att Ungerns politiska system satts under lupp under ordförandeskapsperioden.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.

Gergely Romsics är forskarassistent vid Ungerska Utrikespolitiska Institutet och biträdande professor vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Eötvös Loránd-universitetet, Budapest.