Polish Council Presidency 2011: Ambitions and Limitations (2011:3op)

Den pågående krisen i eurozonen har inneburit stora utmaningar för det nuvarande polska EU-ordförandeskapet. Polen, liksom Sverige, är inte med i eurosamarbetet och har därför delvis befunnit sig utanför det mest avgörande beslutsfattandet under det andra halvåret 2011. De roterande rådsordförandeskapen har mindre politisk tyngd än tidigare, men fyller trots detta fortfarande flera funktioner.

I rapporten analyserar författaren de polska insatserna och vad man har åstadkommit. Han ger en bild av ett framgångsrikt halvår med Polen vid rodret men även av ett ordförandeskap med begränsat inflytande. Samtidigt ställs frågan om ett land som står utanför euro-samarbetet kan vara en del av EU:s inre krets.

Publikationen är på engelska och är en del av forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.