The 2005 Luxembourg Presidency: A Presidency Devoted to the Stability and Growth Pact and(2005:1op)

Rapporten publicerades i april 2005 och utvärderar Luxemburgs ordförandeskap med fokus på Stabilitets- och tillväxtpakten samt Lissabonprocessen.

Rapporten presenterades vid seminariet The Luxembourg 2005 Presidency och ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.

icon 2005:1op The 2005 Luxembourg Presidency: A Presidency Devoted to the Stability and Growth Pact and.. (202.54 kB)