The Swedish Presidency: European Perspectives (2009:3op)

I syfte att förstå hur det svenska ordförandeskapet uppfattats runt om i EU har Sieps bjudit in ett antal europeiska experter att skriva varsin analys om hur ordförandeskapet har lyckats i förhållande till förväntningar och ambitioner. Texterna täcker utvecklingen fram till och med november månad. Fredrik Langdal och Göran von Sydow, verksamma vid Sieps, har redigerat publikationen samt skrivit en sammanfattande introduktion. Volymen The Swedish Presidency: European Perspectives är en del av Sieps kontinuerliga bevakning av det roterande ordförandeskapet.

Bidragen i volymen uppmärksammar bland annat hanteringen av Lissabonfördraget, lösningarna på de institutionella frågorna samt pekar på den avgörande betydelse som utfallet av klimatförhandlingarna i Köpenhamn kommer att ha för ordförandeskapets eftermäle.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.

icon The Swedish Presidency: European Perspectives (2009:3op) (243.97 kB)