Which Common Policy for Agriculture and Rural Areas beyond 2013? (2009:4op)

Europeiska kommissionen startade nyligen en diskussion om direktstöden i den gemensamma jordbrukspolitiken. Denna diskussion har fortsatt under det svenska ordförandeskapet.

Sieps och Notre Europe bjöd den 16 september 2009 in experter, politiker och tjänstemän från kommissionen till ett seminarium för att diskutera frågan "Vilken gemensam politik för jordbruket och landsbygden bortom 2013?"Rapporten följer seminariets struktur och innehåll: Rolf Eriksson, statssekreterare vid jordbruksdepartementet, inledde seminariet genom att beskriva det svenska ordförandeskapets arbete med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, varefter två paneler diskuterade jordbrukspolitikens roll i EU och hur den kan förbättras efter 2013.

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s budget och presenterades på seminariet Which Common Policy for Agriculture and Rural Areas beyond 2013?

icon Which Common Policy for Agriculture and Rural Areas beyond 2013? Proceedings from a SIEPS/Notre Europe conference in Stockholm on 16 September 2009 (2009:4op) (1.51 MB)

Nadège Chambon är forskare på den franska instituet Notre Europe och Jonas Eriksson är utredare i nationalekonomi på Sieps.