A European Perspective on External Imbalances (2010:5)

Författare: 

Oavsett om man ser globala obalanser som en avgörande faktor, en av flera orsaker eller en bisak har finanskrisen åter satt företeelsen på den politiska dagordningen. I denna forskningsrapport ger professor Philip R. Lane ett europeiskt perspektiv på externa obalanser. Den behandlar också de politiska problemen och hur dessa kan undvikas i framtiden.

Rapporten är författad på engelska.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen och presenterades vid seminariet Europe and Global Imbalances.

Philip R.Lane är professor i Internationell makroekonomi vid Trinity College Dublin.