Den europeiska tillväxtdebatten (2005:11)

Tillväxtfrågor har under senare år haft en framskjuten plats i den europeiska debatten. Efter antagandet av Lissabonstrategin år 2000 har tillväxtfrågor varit ett av de mest prioriterade områdena inom EU. Rapporten går igenom debatten om tillväxtfrågor och tar upp nationalekonomisk forskning om ekonomisk tillväxt.

Den ger också en kort beskrivning av framväxten av EU:s tillväxtpolitik, samt en prognos av vilka tillväxtrelaterade frågor som kommer att vara aktuella i debatten de närmaste åren. Däremot ges inga policyrekommendationer, utan rapporten är tänkt som ett verktyg som läsaren ska kunna använda för att självständigt kunna orientera sig i den europeiska tillväxtdebatten.

Rapporten presenterades vid seminariet Den europeiska tillväxtdebatten och ingår i forskningsprojektet Debatten om EU:s ekonomiska politik.

icon 2005:11 Den europeiska tillväxtdebatten (319.12 kB)