EU for the Patients: Developments, Impacts, Challenges(2007:6)

Hälso- och sjukvården har under en lång tid setts som opåverkad av den europeiska integrationsprocessen. Under de senaste 10 åren har det dock skett en utveckling på det rättsliga området som inneburit att sjukvårds-området i allt högre grad faller under de regler som gäller för den inre marknaden.

Denna rapport analyserar utvecklingen och de utmaningar de nationella hälso- och sjukvårdssystemen står inför om patienterna börjar röra sig över gränserna. Förutom de nyvunna patienträttigheterna analyseras vilka ytterligare faktorer som påverkar rörligheten på sjukvårdsmarknaden och rapporten går även igenom ett antal medlemsstaters syn på hur politikområdet bör regleras i framtiden.

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s inre marknad: effekter på centrala områden.

icon 2007:6 EU for the Patients: Developments, Impacts, Challenges (339.44 kB)