European Integration and Trade Diversion: Yeats revisited (2005:7)

De senaste årtiondena har karaktäriserats av en djup regional integration i Europa, liksom framväxandet av nya integrationsavta i andra delar av världen. Denna process har sporrat en omfattande debatt om vilka ekonomiska effekter som kommer av ökad integration, både avseende 'insiders' och 'outsiders'. I många avseenden är dock resultaten både teoretiskt och empiriskt tvetydiga.

Rapportens syfte är att bidra till förståelsen av relationen mellan regional integration och handelsmönster genom att titta på handelseffekterna av den europeiska integrationsprocessen. Rapporten belyser konsekvenserna för 'outsiders' generellt och utvecklingsländer i synnerhet.  

Rapporten presenterades vid seminariet Handelseffekter av den europeiska integrationen och ingår i forskningsprojektet Handelseffekter av EU:s bilaterala och regionala handelsavtal.

icon 2005:7 European Integration and Trade Diversion: Yeats revisited (331.28 kB)