How to Reform the EU Budget? A Methodological Toolkit (2009:5)

Författare: 

Det finns en allt högre grad av samstämmighet om att EU:s budget behöver reformeras. I rapporten How to Reform the EU Budget? A Methodological Toolkit hävdarFilipa Figueira, Associate Research Fellow vid CEPS i Bryssel, att denbefintliga forskningen på området inte ger ett tillräckligtkunskapsunderlag för Europeiska kommissionen i dess arbete medbudgetreformen.

Författaren föreslår istället en multidisciplinär metod – där olikagrenar av nationalekonomin kombineras med statsvetenskapliga aspekteroch subsidiaritetsprincipen – som sedan används för att undersöka vilkaav EU:s policyområden som bör finansieras av EU:s budget. 

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s budget och presenterades vid seminariet Reforming the EU Budget: Recommendations for Policy-Makers.

icon How to Reform the EU Budget? A Methodological Toolkit (2009:5) (249.42 kB)

icon Sammanfattning (73.13 kB)