Institutions, Policies and Growth in Europe: Quality versus Stability (2013:4)

Vad sätter fart på tillväxten? Hur kan EU:s medlemsländer skapa villkor som har bevisad positiv effekt för tillväxten? Frågorna är i hög grad relevanta, inte minst i ljuset av den alltjämt pågående finansiella och ekonomiska kris som utgör den kraftigaste nedgången i världsekonomin sedan andra världskriget. Vilken betydelse har exempelvis institutioner – dvs. formella regler och kapacitet att se till att reglerna följs – för ett lands ekonomi? I den här Sieps-rapporten diskuteras förhållandet mellan institutioners kvalitet och ekonomisk tillväxt.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Niclas Berggren är docent i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning (IFN) Stockholm, och Universtity of Economics, Prag. Andreas Bergh är docent i nationalekonomi vid IFN, Stockholm, och Lunds universitet Christian Bjørnskov är docent i nationalekonomi vid Department of Economics and Business, Aarhus universitet.