New Criminal Law Developments in the Community Legal Order(2007:1u)

Författare: 

Denna utredning är en del av en större undersökning av konstitutionella implikationer till följd av den straffrättsliga utvecklingen inom EG-rätten. Här ges en systematisk översikt av straffrättsutvecklingen i EU.

I ökad omfattning har EG-rätten indirekt påverkat nationell straffrätt. I mål C-176/03, kommissionen mot rådet, tog EG-domstolen ytterligare ett viktigt steg och fastslog att EG besitter en viss egen straffrättslig kompetens.

 Utredningen ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?

icon 2007:1u New Criminal Law Developments in the Community Legal Order (329.53 kB)