Recalibrating the Open Method of Coordination: Towards Diverse and More Effective Usages (2010:7)

Den öppna samordningsmetoden är en relativt ny samarbetsform i EU. Den används för att samordna medlemsstaternas nationella politik i syfte att uppnå gemensamma mål. Metoden är dock knappast okontroversiell. Kritiker har hävdat att den bara har begränsade effekter, medan anhängarna menar att den är såväl effektiv som demokratifrämjande. Den här rapporten analyserar fördelarna respektive nackdelarna med metoden. Den ger också konkreta förslag på hur metoden kan vidareutvecklas, särskilt med tanke på Europa 2020-strategin.

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s politiska system och presenterades vid seminariet What Future for the Open Method of Coordination?.

Susana Borrás är professor på Copenhagen Business School och gästprofessor på CIRCLE, Lunds universitet. Claudio M. Radaelli är professor i statsvetenskap på University of Exeter,