The Contribution of 14 European Think Tanks to the Spanish, Belgian and Hungarian Trio Presidency

Med Lissabonfördraget i kraft – och inrättandet av en vald ordförande för Europeiska rådet och en ”Hög Representant” för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik – har villkoren för de roterande ordförandeskapen och det så kallade triosamarbetet förändrats. I en ny rapport från samarbetsprojektet Think Global – Act European (TGAE), granskas frågan med utgångspunkt i det gemensamma programmet för Spaniens, Belgiens och Ungerns ordförandeskap. Rapporten innehåller bidrag och rekommendationer från experter vid 14 europeiska forskningsinstitut och tankesmedjor, däribland Sieps. 

Projektet Think Global – Act European (TGAE) leds av det franska institutet Notre Europe. Syftet är att bidra med forskningsbaserad kunskap i frågor som gemensamt prioriteras av de länder som utgör ordförandetrion. Sieps är svensk partner i TGAE-samarbetet och i årets rapport medverkar för Sieps räkning Maria Bergström, forskarassistent vid juridiska institutionen, Uppsala universitet, Carl Fredrik Bergström, professor vid juridiska institutionen, Uppsala universitet och Göran von Sydow, utredare i statsvetenskap vid Sieps.

Rapporten är på engelska och kan laddas ner på Notre Europe´s webbplats.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.

Gaëtane Ricard-Nihoul, Notre Europe